Risma Simbolon - UNANG HOLAN SURAT

ads 2


?unang holan surat.

unang be ai holan surati dibahe ho.
paposson rohakki, paposson rohakki ito.
hatahon ma, hatahon ma, hatahon ma sasittong na.

unang be ai holan janji i dibahen ho.
sai tarpaima au, sai tarpaima au di ho.
ro ma ho, ro ma ho papate padan i.

molo na tutu do ho ito.
molo na tutu do ho ito.
unang holan bunga bunga.

molo na tutu do ho ito.
molo na tutu do ho ito.
dapoton ma natuatuakki.

asa pos, asa pos.
asa pos rohakki tu ho.

unang be ai holan janji i dibahen ho.
sai tarpaima au, sai tarpaima au di ho.
ro ma ho, ro ma ho papate padan i.

molo na tutu do ho ito.
molo na tutu do ho ito.
unang holan bunga bunga.

molo na tutu do ho ito.
molo na tutu do ho ito.
dapoton ma natuatuakki.

asa pos, asa pos.
asa pos rohakki tu ho.

asa pos, asa pos.
asa pos rohakki tu ho./unang-holan-surat.unang-holan-suratunang-holan-suratads

Bagikan Lirik Lagu UNANG HOLAN SURAT dari Risma Simbolon Ini!


Apa Komentar Anda Tentang Lagu UNANG HOLAN SURAT yang dinyanyikan oleh Risma Simbolon Ini ?